Jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst på Karlstads stiftskansli eller angetts som referens i en sådan rekryteringsprocess.

När du skickar in en jobbansökan till oss registreras namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt de uppgifter om dig som vi efterfrågar i formuläret eller som du själv uppger i de filer du laddar upp. Om du anger referenser kan vi komma att kontakta dem och därmed hantera de uppgifter som lämnas under det samtalet eller i e-postkommunikationen. Har du skickat in en spontanansökan så utförs behandlingen med stöd av en intresseavvägning i stället för samtycke, där vårt intresse av att kunna hantera din ansökan bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av dina personuppgifter.

Vi behöver dina uppgifter bland annat för att kunna avgöra om du är en lämplig kandidat och för att kunna kontakta dig under rekryteringsprocessen. Om du vill dra tillbaka din ansökan kan du göra det genom att kontakta oss på ksd.stift@svenskakyrkan.se. Om du gör det kommer vi att radera alla dina personuppgifter och avsluta ditt rekryteringsärende, såvida vi inte har en skyldighet att spara alla eller några av uppgifterna enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina personuppgifter.

I vissa fall krävs medlemskap i Svenska kyrkan eller annat särskilt samfund för tillsvidareanställning (se 34 kap. 7 § Kyrkoordningen). I dessa fall kommer vi att behöva behandla uppgifter om ditt medlemskap. Dessa uppgifter måste du i så fall själv lämna in till oss om du vill kunna bli anställd. Behandlingen utförs med stöd av ovan nämnda bestämmelse i Kyrkoordningen, vilken betraktas som ett avtal för de som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Vi kan komma att lämna ut vissa av dina personuppgifter till rekryteringskonsulter. Vidare behandlar systemleverantören HR Supporten dina personuppgifter för vår räkning genom att lagra dem och i vissa fall få åtkomst till dem genom support.

Om du nekas anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla diskrimineringslagens krav. Om du skickat in en spontanansökan och vi väljer att inte gå vidare med den för att vi inte behöver anställa för tillfället, sparas dina handlingar dock i ett år, såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.

Om du inte sökt anställning själv men däremot angivits som referens av en annan sökande, behandlar vi dina personuppgifter i den personens anställningsärende. De uppgifter vi behandlar om dig är vanligtvis namn, funktion och någon form av kontaktuppgift som vi använder för att kontakta dig i ärendet i syfte. Vi utför behandlingen på basis av vårt berättigade intresse att utreda den sökandes lämplighet för positionen ifråga. Du kan invända mot behandlingen. Dina uppgifter sparas i max två år om den sökande ej anställs men inte överklagar beslutet och bevaras annars i ansökningshandlingarna för historiska arkivändamål i enlighet med lagen om Svenska kyrkan.