Jerker Alsterlund

Komminister, pastoral områdeschef, Västerås pastorat

Motivering

Mest känd för drive-in vigslar. Har en bredd inom statsmissionen och ledarutbildning.