Foto: Marcus-Gunnar Pettersson

Huller om buller

Tohu wabohu. I hebreiskan är det ofta så att texten liksom leker, rimmar fram. Ordlekarna och upprepningarna är många. Ofta missas detta i översättningar. Vad texten tohu wabohu vill uttrycka är det oordnade kaos som rådde före skapelsen. Det var då jag kom på det – vi har ju ett uttryck för detta i svenskan! Allt var huller om buller!

Ganska direkt i skapelseberättelsen i Första Moseboken kommer uttrycket: ”Jorden var öde och tom”, för att översätta det med Bibel 2000. På hebreiska är begreppen för ”öde” och ”tom” liktydiga, de uttrycker alltså samma sak. De rimmar dessutom, tohu wabohu, Det är ofta så i hebreiskan, att texten liksom leker, rimmar fram. Ordlekarna och upprepningarna är många. Ofta missas detta i översättningar. Vad texten tohu wabohu vill uttrycka är det oordnade kaos som rådde före skapelsen. Det var då jag kom på det – vi har ju ett uttryck för detta i svenskan! ”I början, innan någonting fanns, var det mörkt och stökigt. Allt var huller om buller!”
Långt senare fick jag reda på att Marcus-Gunnar, som illustrerat Barnens Bästa Bibel, egentligen hade andra bokprojekt. Han hade helt enkelt inte tid att illustrera en barnbibel. Men när han fick manus, och hans ögon föll på skapelseberättelsen och orden ”Allt var huller om buller!”, så kände han att han bara var tvungen att illustrera det.

Så kan begynnelsen till en barnbibel också bli till.

Liksom huller om buller.