Foto: Hans Kvarnström

Hopp handlar om en treklöver

Psykologiforskaren C R Snyder har ägnat stora delar av sitt liv för att forska om hopp. Snyder konstaterar: hopp är inte, som så många verkar tro, en sorts varm diffus känsla av allmän optimism och framtidstro.

Hopp är faktiskt inte ens en känsla. Nej, menar psykologiforskaren, folk som kommer tillbaka efter motgångar uppvisar i själva verket ett speciellt sätt att tänka.

Enligt Snyder handlar hopp om en treklöver: mål, medel, handlingskraft.

Mål: Att ha ett realistiskt mål. Jag vet vart jag vill komma.

Medel: Jag vet hur jag ska gå tillväga för att uppfylla detta mål, men har också förmågan att vara flexibel och hitta alternativa vägar.

Handlingskraft: Det handlar om att vara uthållig, och att stå ut med att bli besviken och försöka igen.

För att säga det med Churchill: Success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. 

Hur lär vi ut den attityden till våra barn och till vårt samhälle?

För här kommer ändå den goda nyheten, om vi får tro Snyder: Hopp är något vi kan lära oss.

 

SÖREN DALEVI
biskop i Karlstads stift

När den blå himlen inte längre är synlig kan vi mana fram den med våra tankar ord handlingar

Hans Kvarnström
När den blå himlen inte längre är synlig kan vi mana fram den med våra tankar ord handlingar Foto: Hans Kvarnström