Foto: Pixabay

Hjälp till de drabbade i Beirut

Act finns på plats i Beirut och vädjar om bidrag för att kunna hjälpa de drabbade.

Mitt i sommaren sker det ofattbara och på bara några sekunder har människor förlorat allt. Act Svenska kyrkan kraftsamlar nu tillsammans med partner för att kunna bidra med stöd i det mest akuta och i arbetet med att återuppbygga ett land i spillror.

Libanon är hårt drabbat. Redan innan coronakrisen levde hälften av landets fyra miljoner invånare i fattigdom. Därtill har även två miljoner flyktingar från Syrien sökt skydd i Libanon. Landet lider av stora ekonomiska och politiska utmaningar och den här katastrofen kommer påverka Libanon under lång tid.

Vi får rapporter från unga aktivister i Libanon som börjar ge upp sin framtidstro. Det får inte vi göra. Vi måste hjälpas åt. Genom bön och gåvor kan vi visa vår solidaritet och bidra med hoppet om en ljusare framtid.

Vill du bidra till Acts viktiga arbete kan du gå in på deras hemsida och skänka pengar här.