Detalj från biskopskåpan.
Foto: Torgny Lindén

Hearing 5 april

Tisdagen den 5 april kommer samtliga åtta biskopskandidater till Karlstad för att delta i en hearing. Varje kandidat frågas ut under ca 30 minuter. Hearingen filmas och görs tillgänglig här på Karlstads stifts webbplats senast torsdagen den 7 april.

En hearing är ett tillfälle för alla röstberättigade och andra intresserade att lära känna kandidaterna lite mer. OBS! Ordningen är lottad.

Tid och plats:
Karlstads domkyrka den 5 april kl 08.30-17.15 

Utfrågare: 
Jonas Lindberg, domkyrkokomminister i Uppsala
Amanda Carlshamre, förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga
Hedvig Nilsson, journalist

Tidsschema (OBS cirka-tider):
08.30 Morgonbön och inledning
09.00 Michael Persson
09.45 Lena Skoting
10.20 Kaffe
10.50 Sören Dalevi
11.30 Lunchpaus
13.00 Jonas Eek
13.45 Thomas Stoor
14.30 Thorbjörn Larsson
15.05 Kaffe
15.35 Charlotte Hartwig Lundh
16.20 Karin Johannesson
16.55 Avslutning och information
17.15 Dagen är slut
OBS! Tiderna är ca-tider.