Hartwig- Lundh Charlotte

Stiftsadjunkt med inriktning församlingsutveckling, Karlstads stift

Motivering

Charlotte skulle med säkerhet bli en uppskattad biskop p g a sina personliga förutsättningar, Hon har en djup teologisk kunskap som hon förmedlar på ett för människor förståeligt sätt och har förmåga att förstå och lyssna på människor. Hennes glada och öppna sätt är också en fördel.

Charlotte har ett inkluderande arbetssätt, som frigör och upprättar människor till ansvarstagande och utveckling. Hon är diplomatisk, inkännande, intresserad av människor, en god lyssnare och helt prestigelös. Hon behandlar alla människor lika och har förmåga att hitta något positivt hos var och en. En god teolog som lägger mycket tid och energi på gudstjänster och gudstjänstutveckling.

Charlotte har den kunskap som behövs. Hon är en god lyssnerska och är öppen och glad. Hon gör inte skillnad på människor. Med sitt kärleksfulla och empatiska sätt är hon en bra ambassadör för Svenska kyrkan.

Charlotte är kreativ och praktiskt visionär för ett glesbygdsstift, hon har ofta goda lösningar på problem som seglar upp och vågar tänka i nya banor kombinerat med känsla för traditionen. Jag tror att Karlstads stift behöver en biskop som har förmåga till förnyelse inte bara förvalta arvet, det tror jag Charlotte är lämplig för. Hon har egenskaper som: rakryggad och handlingskraftig, diplomatisk och vänlig. Dessutom en lämplig ålder, så att hon kan verka länge som biskop.