Gudsbilder

Det är lätt att avfärda det som är annorlunda – det religiösa och andliga, tron på eller aningen om att det finns något bortom det vi ­uppfattar med våra vanliga sinnen. För dig som vill utmana invanda tankesätt och ta din nyfikenhet eller gudsaning på allvar har jag samlat några boktitlar.

Text: Cecilia Hardestam Kyrknytts redaktör och ansvarige utgivare.

Jag mötte Jesus
Charlotte Rørth, Polaris
Den danska ­journalisten och tidigare ateisten Char­lotte Rörth berättar här hur hon upplevde en rad märkliga händelser som ledde fram till att hon en dag stod ansikte mot ansikte med Jesus. Hennes bok, som blivit en oväntad läsar­succé, bryter tabut kring gu­domliga upp­levelser. 

100 frågor om Gud och 200 svar
Mikael Mogren, Verbum

Gud & sånt
– 1000 känslor, 100 frågor, 29 svar, red Fredrik Wenell, Libris

Kan man bevisa att Gud finns? Vad kan bön göra? Vad händer när vi dör? Finns det änglar/spöken?

I de här två böckerna svarar dels biskop Mikael Mogren, dels fem pastorer på vanliga och viktiga frågor om kristen tro. Texterna ryggar inte för det kristna mysteriet och det faktum att vissa frågor inte går att besvara. 

Nya Testamentet
På lätt svenska, LL Förlag

Världens mest kända bok – Nya testamentet – finns nu i en lättläst, och samtidigt vuxen version. Målgruppen är i första hand människor med synnedsättning, dyslexi eller andra funk­tionsvariationer. Men ock­så många andra kan ha glädje av en över­sättning som på enkelt språk förmedlar de centrala kristna berättelserna. 

Munken inom dig
Annika Spalde, Argument
Har du en längtan efter att vara mer öppen inför själ­ens visdom?
I sin bok ger diakon Annika Spalde 15 verktyg som kan ge rum åt munken inom dig, bygg­da på Benedikt och hans klos­ter­regel. Verk­tyg som bland annat hjäl­per dig att se skönheten, ge tid åt självsamhet, praktisera gästfrihet, sträva mot enkelhet och fredliga relationer. 

Tanketurer till Gud
Elisabet Härenstam, Text, Bild & Form Är du en anare, en som anar Guds existens men inte rik­tigt vet vad du ska tro? Då har du troligen gläd­je av Elisabet Härenstams lilla vackra konstbok, som i våras fick ett he­dersomnämnande av Föreningen Värmlands­litteratur.

Boken är inspirerad av tidigare biskop Martin Lönnebos sätt att närma sig Gud och har bilder av konstnären Olof Essvik.

Släpp fången loss
KG Hammar, Verbum
För den som vill beskriva erfarenheten av Gud blir alla ord bristfälliga, skriver den tidigare ärkebisko­pen KG Hammar och upp­manar oss: ”Frigör Gud från gudsbildernas begripliga fängelser! Eller öppna åtminstone en dörr på glänt!”.

Denna bok vill inspirera dig att inte enbart tro på vad du själv redan tänker om Gud utan finna tro på ett annat sätt. Här kan du läsa en intervju med KG Hammar av Per Starke och foto Mikael Ringlander, klicka här. 

Dokumenterade mirakler, vetenskap, helande & Guds existens
Micael Grenholm, Sjöbergs förlag
Sker mirakler i dag, och går de i så fall att dokumentera? För dig som är nyfiken på mer än det du hittills trott och tänkt erbjuder Micael Grenholms bok intressant läsning. Här redovisas över 50 exempel på tillfrisknanden efter bön, baserat på läkarutlåtanden och journaler. Placebo – eller mirakler? 

Dagböcker och brev i urval
Etty Hillesum, Faethon
”Det är egentligen vår en­da moraliska skyldighet: att odla upp stora åkrar av lugn och frid inom oss”.

Holländskan Etty Hille­sums dagböcker skrivna i skuggan av för­intelsen (1941-1943) är oerhört fascinerande. Mitt under det ångestfulla kriget, på väg mot sin egen död, finner hon en gudstro och förmedlar livsmod och hopp. Läs en längre artikel om Etty av Lasse Bengtsson genom att klicka här. 

Här finns yterligare fördjupande artiklar om gudsbilder. 

Ögonblick som förändrar livet, PDF.

Och biskop Karin Johannesson om tro, PDF.