Foto: Marcus-Gunnar Pettersson/Speja förlag

Gud som haver

Böner har en självklar plats i Barnens bästa bibel. Gud som haver är central och står på bokens insida. En svensk bön som finns nedskriven redan på 1700-talet.

Gud som haver är en central bön i Barnens Bästa Bibel. Den står på bokens insida, och den första berättelsen i boken mynnar ut i just den bönen. Det är en mycket gammal svensk bön, vi stöter på den i nedskriven form redan på 1700-talet. Men bönen har förmodligen ännu äldre anor. Den är helt enkelt en bön som vanliga svenskar bett med sina barn vid sängkanten under evinnerliga tider. Min mamma och pappa bad den med mig som barn. Och jag bad den själv med mina barn när de skulle lägga sig. Min förhoppning är att seden ska kunna fortsätta även i nästa generation.

Och det är därför det är så viktigt för mig att ha med bönen, centralt placerad, i Barnens Bästa Bibel.