Gud, Big Bang & våra livsfrågor

Välkommen på ett seminarium om livsfrågor och meningen med livet. Huvudfrågan som tas upp är: kan man, i ljuset av vad vi vet om världen genom den moderna vetenskapen, vara religiöst troende?

Om eventet

Vem riktar det sig till?

Alla intresserade – varmt välkommen! Anmäl dig via länken längst ner på sidan.

Datum och tid

Lördag 21 maj 2022 kl 10-16  

Plats

Karlstad, Värmlands Museum, hörsalen  

 
Kontaktperson

Åse Lindberg
E-post: ase.lindberg@svenskakyrkan.se
Telefon: 054 17 24 11   

Övrigt

Seminariedagen är kostnadsfri, möjlighet till att köpa fika och lunch finns i lokalen. Dagen arrangeras av Svenska kyrkan, Karlstads stift.

Många menar att det inte är möjligt att vara religiöst troende i ljuset av vad vi vet om världen genom den moderna vetenskapen. Enligt dem finns en inneboende konflikt mellan religion och vetenskap, mellan tro och vetande. Andra menar att religiös tro och vetenskap mycket väl låter sig förenas och framhåller vetenskapens fantastiska möjligheter att ge oss kunskap om Guds skapelse.  Dagen inleds av biskop Sören Dalevi.

Frågeställningar som diskuteras

 • Är det hållbart att i ljuset av biologisk forskning om människans utveckling, anse att det finns en unik mänsklig natur och att människan har en fri vilja?
 • Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang?
 • Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell?
 • Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser?  

I detta seminarium kommer vi att presentera och samtala om sådana frågor. Mer specifikt kommer det att handla om: lidandets problem och livets mening, föreställningsförmågans och fantasins betydelse för att bilda kunskap om världen, klimat- och miljöfrågor och dessas relation till religion och teologi. Vi kommer också att få ta del av en empirisk livsåskådningsundersökning samt av hur man kan arbeta med tro och vetande-frågor i praktiskt församlingsarbete.  

Medverkande

 • Carl Reinhold Bråkenhielm, prof.em. i empirisk livsåskådningsforskning, Uppsala universitet
 • Bengt Gustafsson, prof.em. i teoretisk astrofysik, Uppsala universitet
 • Francis Jonbäck, teol.dr. i religionsfilosofi, Uppsala universitet
 • Lotta Knutsson Bråkenhielm, teol.dr. i religionsfilosofi, Uppsala universitet
 • Ingrid Malm Lindberg, präst och teol.dr. i religionsfilosofi, Uppsala universitet
  Pontus Nilsen, präst i Göteborgs stift

Anmälan till Gud, Big Bang & våra livsfrågor

Anmäl dig till seminariet Gud, Big Bang & våra livsfrågor. Vi behöver din anmälan senast 18 maj.

Anmäl dig