Foto: Cecilia Hardestam

Globala gruppen

Globala gruppen på Hammarö är motorn i församlingens arbete. Elisabeth Osbeck, Maria Hallén och Agneta Gottlow Pettersson bevakar globala frågor, engagerar, inspirerar, informerar och påverkar för att bidra till en bättre värld.

För alla tre är det internationella arbetet en helt naturlig del i det kristna engagemanget.

- Men vårt sätt att arbeta har förändrats genom åren, berättar Elisabeth. Då vi startade gruppen i början av 70-talet handlade det om att samla in pengar till dåvarande Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission och Sjömanskyrkan. Sedan många år stöttar vi även missionären Ulf Ekängen i Tanzania.

Numer handlar det mest om att verka glokalt det vill säga att arbeta både globalt och lokalt.

Gruppen har som exempel varit en stark pådrivande faktor i arbete med rättvis handel och Fairtrade.

-        Vi har ett gott samarbete med vår omgivning, vilket bidragit till att både vår församling och vår kommun sedan många år är diplomerade som Kyrka för Fairtrade respektive Faritrade City, konstaterar Maria.

För kommunens del innebär det bland annat etisk upphandling och att ha ett tillräckligt utbud av etiskt märkta produkter i affärer och på arbetsplatser. För församlingens del om att konsumera Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter samt att engagera sig i kampanjer och sprida information.

-        Många i församlingen är utbildade Faritrade ambassadörer och vi har en Fairtrade kiosk där vi säljer choklad, marmelad, torkad frukt och nötter, smycken, konsthantverk, färgglada leksaker med mera, berättar Agneta.

Gruppen har dessutom bidragit till att församlingen tidigt miljödiplomerades. En stor del av arbetet handlar kort sagt om att medvetandegöra omgivningen – att nå fram till barngrupperna, i konfirmandundervisningen, vid kyrkkaffet och andra av församlingens verksamheter. Under hösten visades som exempel broderierna från Vägen hit (se artikel intill).

-        Nu hoppas att våra nysvenskar här vill göra något liknande, kanske även i foto och måleri!

Och då Julkampanjen #enflickaärfödd inleds den 2 december blir det ett föredrag med Masaiflickan Charity Resian från Kenya om könsstympning.
- Ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön!

Text och foto CECILIA HARDESTAM