Ska du rösta i kyrkovalet Georg Andrén?

61 år, landshövding, Karlstad

– Ja, det ska jag absolut. Kyrkan är viktig för mig, både ur samhällssynpunkt och på ett personligt plan som bekännande kristen. Genom att rösta kan jag påverka på det sätt som mest motsvarar det jag vill att kyrkan ska vara.

Vill lyfta fram tre viktiga saker: Kyrkan fungerar som ett socialt kitt och för människor samman. Det skapar engagemang. Kyrkans roll mellan civilsamhället och det offentliga är också betydelsefull. Kommuner är myndighetsutövare, kyrkan kan på ett annat sätt möta de utsattas villkor. Den tredje aspekten handlar om att vara en kritisk röst mot statsmakter och myndigheter, att föra människors talan och höja rösten mot orättvisor.

Utfrågare: Helena Söderqvist