Foto: Anders Segerström

Gemförvaringen var en nattvardskalk i glas

Att gå igenom en kyrkas inventarier är både ett riktigt detektivarbete och kan bjuda på roliga överraskningar. Många föremål faller i glömska. Det som anses som mindre värdefullt i sin samtid är 200 år senare speciellt och värdefullt.

När nattvardssilvret i Tveta kyrka stals 1808 ersattes nattvardskalken under några år av en kalk i glas. Efter 15 år i tjänst ersattes den av en ny i silver och användes länge som gemförvaring i sakristian. Den återupptäcktes vid en inventering och har pensionerats från gemförvararsysslan och lever ett bra pensionärsliv i Tveta.