Fredag den 16 mars

Här är programmet för Livet värt att leva, den 16 mars 2018.

Låna en präst eller diakon

Klockan 10.30-15.00
Vill du prata om livet? Har du frågor om dop, konfirmation eller kristen tro? Låna en präst eller diakon för ett kortare samtal.

Plats: Torsby bibliotek
Arrangörer: Svenska kyrkan och Torsby kommun

Ungdomsbussen – en mobil plats för tillit

Klockan 12.00-02.00
Ungdomsbussen finns på plats på torget i Karlstad. Kom förbi på fika!

Plats: Stora torget, Karlstad
Arrangörer: Svenska kyrkan och Karlstads kommun

Tillitsfullt ledarskap

Klockan 14.00-15.30
Hur bygger man tillit i en organisation? Är tillitsbaserat ledarskap möjligt? Panelsamtal med Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift, Kathrine Löfberg, styrelseordförande i Löfbergs, Mia Nilson, generalsekreterare på Hela Människan Sverige, och Claes Wallenius, universitetslektor på Försvarshögskolan. Moderator är Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Plats: Arenan, bibliotekshuset, Karlstad
Arrangörer: Svenska kyrkan, Försvarshögskolan, Hela Människan Sverige, Karlstads universitet och Löfbergs

Hur behåller vi tilliten i ett mångkulturellt samhälle? 

Klockan 18.00-20-00
1. Sverige är ett samhälle präglat av hög social tillit och starkt förtroende för gemensamma institutioner. Det är också kännetecknat av en kultur vars värderingar, institutioner och lagar skiljer sig markant från andra länder, samhällen och kulturer vad gäller synen på till exempel jämställdhet och barns rättigheter. Hur påverkas den sociala sammanhållningen när många människor som bär med sig andra traditioner och värderingar kommer till Sverige? Kan kulturell mångfald samexistera med den svenska tilliten?
Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola, Stockholm. 

2. Panelsamtal kring hur samverkan mellan trossamfund och offentliga organisationer kan bidra till ett öppet, demokratiskt och jämställt samhälle. Moderator Örjan Wallin vid myndigheten för stöd till trossamfund, SST.  

3. Örjan Wallin, SST, som deltog i arbetet efter terrorattentatet på Drottninggatan, berättar om utmaningar och möjligheter när det gäller att stärka tilliten mellan människor i Sverige och Karlstad.

Plats: Arenan, bibliotekshuset, Karlstad
Arrangörer: Svenska kyrkan, Karlstads kommun, Nätverket Tro möter tro

The Square – filmvisning och samtal

Klockan 18.00-21.00

Med sin flerfaldigt prisbelönade film The Square fångar Ruben Östlund ett Sverige i förändring. Ett land där den starka tilltron till stat och samhällsbygge håller på att luckras upp och där vi alla blir allt mer individualistiska. Filmen påminner oss om det viktiga med tilliten människor emellan, vår roll som medmänniskor och vår egen moraliska kompass.

Efter filmen möts Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift, och Jenny Jansdotter, filmvetare på Karlstads universitet, i ett samtal.

Plats: Folkets hus i Skoghall
Arrangör: Svenska kyrkan, Hammarö kommun och Karlstads universitet