Foto: Hans Kvarnström

"När det okända och oväntade händer, ja, då visar vi vår karaktär.”

Jag menar att vi under lång tid levt i ett samhälle där vi inte kan dö. Med det menar jag att vi skjutit döden ifrån oss, och att vi därför ofta saknar ett språk för att tala om den.

"Förväntade faror möter vi med vår kunskap och vår erfarenhet. Okända sådana möter vi med vår karaktär.”

Orden är kloka, skulle kunna vara från Bibeln, men är från Aristoteles. Jag menar att vi under lång tid levt i ett samhälle där vi inte kan dö. Med det menar jag att vi skjutit döden ifrån oss, och att vi därför ofta saknar ett språk för att tala om den. Och det fungerar fint så länge livet följer den förväntade planen. Men när det okända och oväntade händer, ja, då visar vi vår karaktär. Vilka vi verkligen är. Vår substans som samhälle och som individer.

Så låt oss i dessa tider ta fram vår karaktär. Och hoppas på att vi har en.

SÖREN DALEVI
Biskop Karlstads stift

Ljuset som får oss att grönska är aldrig långt borta. Till och med vårt eget mörker är en del av det. Må vi därför gry tillsammans. Foto: Hans Kvarnström

Ljuset som får oss att grönska är aldrig långt borta. Till och med i vårt eget mörker är vi en del av det. Må vi därför gry tillsammans!

Hans Kvarnström