Foto: Magnus Aronsson

Förlåtelse biter inte på skam

Skammen spelar en livsviktig roll i våra liv. Den hjälper oss att förstå när vi har gjort något fel så att vi kan rätta till våra misstag och fungera i sociala sammanhang. Men skammen har också en baksida, som obearbetad kan vara förgörande.

Göran Larsson har jobbat som psykoterapeut vid Sankt Lukas i Falun i snart tjugo
år. Redan under sina första år där tyckte han sig se en återkommande och gemensam nämnare i nästan alla samtal, nämligen skam.
– När jag insåg det började jag söka efter litteratur om skam, men fann ingen på svenska. Det var då jag bestämde mig för att skriva en egen bok om ämnet.
Resultatet blev den hyllade boken Skamfilad som kom ut år 2007. Boken behandlar hela skalan av våra olika skamkänslor, från förlägenhet till förintelse.
– När jag började göra research inför boken insåg jag att det handlade lika mycket om mig som om mina konfidenter. Plötsligt fick jag ord på något jag inte hade haft ord på tidigare.
Det blev början på en insiktsfull resa bort från den tärande skammen som hållit Göran i ett orubbligt grepp i flera decennier. För många börjar den osunda skammen byggas upp redan i barndomen, precis som den gjorde för Göran, som själv är uppvuxen i en skambaserad familj.
– Vi kommer till världen hundra procent sårbara och värnlösa, men inte behovslösa. Om då någon inte ser, hör eller förstår våra behov uppstår en spricka inom oss, mellan det vi behöver och det vi faktiskt får. Den sprickan fylls med skam. En skam som formar och följer oss genom livet.
– Vissa har exempelvis växt upp med skam som uppfostringsmetod, kanske genom en förälders ständigt straffande tystnad. Eller att man aldrig fått prata om de känslor som funnits i familjen.

DEN SKADLIGA SKAMMEN kan även drabba oss senare i livet. Att exempelvis
bli utsatt för mobbing är något av det mest skamgivande man kan råka ut för, oavsett om det är i skolan, på arbetsplatsen eller i en relation.
– Mobbing handlar inte bara om att någon är taskig, utan också om att inte få vara med, att ingen lyssnar på en, att bli nedvärderad och så vidare. Men även en traumatisk händelse, som att bli våldtagen, kan skapa oerhörda skamkänslor.
Liksom att bli lurad av någon nära eller någon man anförtrott sig åt och litat på.
I grunden handlar skam om rädslan att inte duga som vi är. Och för att hantera dessa känslor tar vi, medvetet eller omedvetet, till olika strategier som ofta döljer våra verkliga behov.
– Jag brukar använda mig av det jag kallar Skamkorset för att illustrera skammens effekt på oss. I mitten finns den sunda skammen, som vi ska och bör ha. Har vi inte förmågan att känna skam blir vi skamlösa och – i sista hand – direkt farliga för andra människor.
– Skamkorsets axlar representerar fyra olika psykiska grunddrag som vi använder som försvar. De fyra dragen är försvinna, förföra, förvandla och förgöra, och har fått sina namn utifrån sina ytterligheter. Ju längre ut på en axel man befinner sig desto destruktivare är ens beteende.
Vi bär alla drag av de fyra försvaren inom oss, men vi ligger ofta närmare ett eller två av dem. Vissa kanske har en tendens att dra sig undan, andra anpassar sig ständigt till omgivningen, några gömmer sig bakom humor och lögner medan andra gör sig starka på andras bekostnad.
För att bli fria från skammen måste vi möta den och arbeta igenom den.
– Många blandar ihop skuld och skam, men det är en stor skillnad mellan dem. Skuld betyder att jag har en känsla av att ha gjort något fel, medan skam ger mig en känsla av att jag som person är fel.
Osund skam uppstår alltid i relation eller i brist på relation. Men det är också i relation som vi kan bli fria från skammen. Skammens motsats är nämligen medkänsla.
– Skuld är en börda som vi kan lyfta genom att be om förlåtelse. Men förlåtelse biter inte på skam, det är ett sår som behöver läka. Och det gör vi genom att prata sant om vårt eget liv. Det är kärlek, sanning och medkänsla som får skamsåret att läka. Det är ingen enkel process men att prata och sätta ord på det och försöka förstå, tillsammans med någon man känner sig trygg med, läker. Innan man har förstått skammens roll i ens liv är man sin egen fånge.
– Jag tror att väldigt många som mår dåligt utan att förstå varför är drabbade av skam. Skam är även en drivkraft för beroenden och ligger som grund för en hel rad av psykiska diagnoser som depression, tvångssyndrom, bipolaritet och fobier. Men när man får ord på det och kommer skammen på spåren blir det som en aha-upplevelse och en livslättnad. Plötsligt ser man på världen och sig själv på ett annat
sätt.

SKAM ÄR OCKSÅ DEN FÖRSTA känslan som beskrivs i Bibeln, i Skapelseberättelsen. När Adam och Eva upptäcker att de är nakna står det i den svenska översättningen ”de kände ingen blygsel inför varandra.” Och i den engelska upplagan står det ”and they were not ashamed” (de skämdes inte).
– För mig är Skapelseberättelsen en berättelse om skam, för det är inte rädslan för straffet som senare får Adam och Eva att gömma sig för Gud, utan känslan av skam.
– Men innan de åt av den förbjudna frukten så var paradiset en skamfri plats, och kanske är det just det som gör paradiset till ett paradis, att den osunda skammen inte hade tillträde dit i början.

text SARAH DALEKE