Biskopskors.
Foto: Torgny Lindén

Föreslagna personer

16 personer har föreslagits och accepterat att stå till förfogande som kandidater till biskop i Karlstads stift, inför nomineringsvalet i Karlstad den 11 februari.