Foto: Marcus-Gunnar Pettersson

Fördjupande texter om bibeln, psalmer och barn

Här hittar du längre texter som kan ge inspiration och tankar i arbetet med att berätta bibeln för barn.

Varför berätta bibeln för barn? (pdf) Läs biskop Sörens essä om varför biblens berättelser är viktigta att berätta för barn. 

Varför sjunga psalmer med barn? (pdf) Biskop Sören skriver om vikten av att att sjunga psalmer tillsammans med barnen.

Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder  Biskop Sörens doktorsavhandling från 2013  finns nedladdningsbar på Karlstads universitets portal.

Låt berättelsen leva! Om barnet och bibeln. Biskop Sörens bok från 2012 finns också på Karlstads universitets portal.