Foto: Ove Nystrand

Kyrkoreservatet Erstabruden

Erstabruden är en mycket stor och gammal tall som står vid en skogsbilväg väster om sjön Stora Bör. Ingen vet säkert hur gammal den är och vi vill inte borra i den för att få svaret.

Vägbeskrivning till ErstabrudenAv utseendet att döma är den dock minst 250 år, troligen äldre. Tallen är 27 meter hög och mäter ca 100 cm i diameter vid 130 cm över marken. Vägen som passerar trädet har gamla anor och sannolikt har trädet stått som ett riktmärke för generationer av vägfarare. Om detta vittnar två gamla vilstenar strax intill trädet.

Kyrkoreservatet avser att skydda själva trädet och ett litet område runt det. Främst går skötseln ut på att skydda trädets stam, rötter och krona. All körning med fordon och maskiner är därför förbjudet  i trädets närområde. Eldning och annat som kan skada trädet vill vi också undvika.

Området runt Erstabruden har skyddats som kyrkoreservat. Kyrkoreservaten är några av de mest speciella och sevärda av de skyddade skogarna inom Prästlönetillgångarna i Karlstads stift. 

Hitta hit: Mellan Årjäng och Långserud ligger sjön Stora Bör. En skogsbilväg följer sjöns västra sida. Erstabruden står intill skogsbilvägen, cirka 3 km från E18.

 

Foto: Lantmäteriet