En tid av möten

82 procent av Svenska kyrkans församlingar har under den stora flyktingvågen 2015-2016 erbjudit olika verksamheter för flyktingar.

Här hittar du boken som beskriver arbetet som egentligen är en självklarhet
för varje kristen församling: att sträcka ut handen till en medmänniska
som behöver hjälp; att visa främlingen gästfrihet.

Det är en konsekvens av vår kristna tro att hjälpa människor i nöd
oavsett religion eller hudfärg. Det är alltså inget nytt, vare sig för
Svenska kyrkan eller andra kyrkor.