Foto: Sandra Albertus

En sång till varje berättelse i Barnens bästa bibel

Huller om buller. Orden i Barnens bästa bibel fick direkt en melodi när Sandra Albertus läste högt för sina yngsta barn. De fyra första sångerna kom i takt med att bladen vändes i bibeln och nästa berättelse lästes. Då fick Sandra idén att se om flödet skulle fortsätta. Skulle alla berättelser helt naturligt få en melodi? Svaret fick hon omedelbart.

-  Det bara kom. En bild eller en formulering blev toner i mitt huvud, berättar Sandra Albertus som är pedagog i domkyrkoförsamlingen.

På mindre än en månad hade alla berättelserna blivit tonsatta. En skapandeprocess som gick lätt och var fylld av glädje.

-  Efter att ha kollat med förlaget att det var OK att göra så här lade jag ut alla sångerna på min hemsida, fria för den som vill använda dem, säger Sandra.

Sandra är förutom pedagog musiklärare, kyrkomusiker och kompositör. Sångerna använder hon i sitt arbete och hon har hört att fler församlingar använt dem.

-    Många av bibelns viktiga berättelser har inga psalmer som kan kopplas direkt till innehållet. Nu kan vi både läsa och sjunga berättelserna tillsammans med barnen.