"En översättning är alltid ett svek"

Barnens bästa bibel är en översättning som är gjord från bibelns grundtexter på grekiska och hebreiska. Att hitta textens struktur och känsla har varit vägledande i mitt arbete.

Att översätta en text från ett språk till ett annat är inte enkelt. ”En översättning är alltid ett svek” som bibelöversättaren Robert Alter sagt en gång. När jag jobbade med texten till Barnens Bästa Bibel ville jag därför vara tydlig med att det verkligen är en tolkning jag gjort, men en tolkning som faktiskt har sin grund i Bibelns grundtexter. Jag ville så långt det var möjligt återge textens struktur och känsla. I vissa texter av skapelseberättelsen står till exempel uttrycket ”Och Gud såg att det var gott” sju gånger. Men ändå inte riktigt, för sjunde gången står det ”Och Gud såg att det var mycket gott” (1 Mos 1:31). Sju är som bekant ett heligt tal i judendomen. Detta ville jag på något sett återge. Men min text var kortare. Därför lät jag orden ”Och Gud tyckte om det” rytmiskt återkomma i min text. Fast fjärde och avslutande gången (för fyra är också ett heligt tal i judendomen) står det ”Och Gud tyckte om det. Jättemycket!”.
För ett tag sedan kom en barnbibel på ett stort förlag som hävdade att författaren till boken återgav bibeltexterna ”utan att kommentera eller tolka, men ändå så att barn ska kunna förstå”. Det var en naiv utgångspunkt, och såklart inte sant.
För en översättning är alltid ett svek