Eftersnack

En förlängning av innehållet i temadagarna Livet värt att leva med förslag på metodmaterial, studiecirklar, filmer och webbsidor.

Genom temadagarna Livet värt att leva vill Svenska kyrkan lyfta livsfrågor. Tillsammans med olika samverkanspartners bjuder vi in till samtal, föreläsningar, dans, utställningar. Under dessa dagar börjar vi samtalen som vi sedan hoppas ska gå vidare likt ringar på vattnet till våra olika sammanhang runt köksbordet, bland våra kollegor, tillsammans med våra vänner och runt sammanträdesborden.

För att bidra till en fördjupning har vi på vår hemsida markerat ett antal programpunkter med ”Eftersnack” . 

Eftersnack är ett sätt att strukturera upp och erbjuda en förlängning av innehållet i temadagarna där ger vi förslag på metodmaterial, studiecirklar, filmer, webbsidor som kan bidra till att våra samtal gör vi skillnad.

Vår förhoppning är att samtalen aldrig skall tystna. Vi behöver sammanhang där vi får reflektera, dela och ge uttryck för det vi bär på.

Eftersnack är ett samarbete med Sensus studieförbund som erbjuder studicirlkarl, tips och metoder. Kontakta gärna dem för vägledning och idéer. Klicka här

Klimatångest

Under temadagarna Livet värt att leva 2019 hade vi utställning och föreläsning om klimatet. Här har vi nu sammanställt material till dig som vill fördjupa dig ytterligare.

Psykisk hälsa och ohälsa

Att bryta skammen och krossa fördomar är ett led i arbetet med psykisk hälsa och ohälsa.

Könsstympning

Omkring 3,9 miljoner flickor köns­stympas varje år världen över. Kunskaper och insikter i frågan är livsviktigt.