Eek Jonas

Utgivningschef för Svenska kyrkans bok- och mediebolag Verbum. Teol. dr. i religionspsykologi. Bosatt i Göteborg.

Motivering

Jonas Eek känner kyrkan väl. Han har bl.a varit församlingspräst, domkyrkoteolog, stiftsteolog i Göteborgs stift och är nu utgivningschef för Svenska kyrkans bok och mediebolag Verbum. Jonas är teol. dr. i religionspsykologi. Han har bedrivit forskning med särskilt fokus på kyrkans undervisning och gudstjänst. Han har intresserat sig för mötet mellan kyrka/samhälle inte minst kyrkans möte med unga människor såsom konfirmander och unga ledare. Jonas har skrivit ett antal böcker och är en flitigt anlitad föreläsare. Han har en stor medievana med medverkan i tidningar, TV och radio.
Jonas är som person kunnig, inspirerande, energirik, orädd och har stor humor.  Hans kunskap, erfarenhet och personlighet skulle vara utmärkta för en biskop i Karlstads stift.

Jag tror att Jonas Eek som biskop skulle kunna betyda mycket för att utveckla diakonin i Karlstads stift. Inte minst genom sin förmåga att skapa kontextuell teologi. I sin nuvarande tjänst har han arbetat för att uppmärksamma diakonins betydelse samt med hur Verbum ska ge stöd och inspiration till dem som arbetar med diakoni i församlingarna.  Ett exempel är den årliga nationella konferensen ”Se medmänniskan – om diakonins uppdrag och utmaningar” som Verbum arrangerar.