Foto: Maria Karlberg Back

Dramatiken under stilla veckan

Veckan före påsk kallas ofta påskveckan – fast i den kyrkliga kalendern infaller påskveckan först efter påsk. Dagarna då påskens dramatik utspelas heter stilla veckan eller passionsveckan. Veckan inleds med palmsöndagen och slutar med påskafton, som också är avslutning på fastan. Text: Annika Lindqvist

Palmsöndagen

Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Att han kommer på en åsna tolkas som ett tecken, och anspelar på en judisk tradition om Messias. Folket hälsar Jesus som en kung eller frälsare, de sjunger lovsången Hosianna och skär kvistar från träden och strör framför honom.

Skärtorsdag

På kvällen äter Jesus och lärjungarna en festlig måltid, så som den judiska påsktraditionen föreskriver. Jesus instiftar nattvarden genom att säga att det bröd som han bryter och delar ut är hans egen kropp och att vinet är hans blod.

På natten vakar Jesus oroligt i Getsemane trädgård. Han vet att han ska dö, men ber Gud att få slippa. Judas förråder honom med en kyss och romerska soldater griper honom.

Långfredag

Jesus förhörs av Pontius Pilatus, som motvilligt beslutar att han ska dömas till döden eftersom han har kallat sig judarnas kung. Jesus dör en plågsam död på korset. Hans kropp läggs i en grav och en tung sten rullas framför öppningen.

Påskafton

Jesus ligger i graven. Lärjungarna håller sig undan i skräck för dem som låg bakom avrättningen.

Påskdagen

Maria från Magdala, som följde Jesus under hans liv, är tillsammans med en annan kvinna på väg till graven för att smörja den döda kroppen. De finner graven tom och stenen flyttad. Jesus är uppstånden.

Annandag påsk

En okänd vandrare slår följe med två av lärjungarna på väg till Emmaus. Lärjungarna förstår slutligen att undret har skett. Medvandraren är Jesus som uppstått från de döda.