Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Diakoner

Just nu finns det lediga tjänster i församling si och pastorat så. Det telogiska ID:et i Karlstads stift präglas av folkkyrkotanken och diakonerna i stiftet träffas regelbundet och möter biskopen i samtal.

Diakon till X församling

Kort text om tjänsten och länk till församlingen.

 

Diakon till Y pastorat

Kort text om tjänsten och länk till församlingen.