Foto: Carina Libeck

Detektivarbete ledde till Gestas, den obotfärdige rövaren

Ibland dyker det upp unika föremål utan några uppgifter, och det finns kanske inget facit till vad det är, men med hjälp av andra experter kan ett pussel läggas så att man närmar sig ett förslag på en ungefärlig datering och vad det kan vara för ett slags föremål. Den lilla träskulpturen i Färgelanda kyrka visade sig kunna vara en del av en altaruppsats från 1600-talet.

I Färgelanda kyrka påträffades vid en inventering en liten figur på sakristians vind. Vad kunde detta vara? En 32 centimeter hög brädbit med ett täljt krucifix på? Var det prästens barn eller en kyrkvaktmästare som kanske täljt till något på en ledig stund? Eller kunde det rent av vara något riktigt gammalt och värdefullt?
Antikvarien Carina Libeck tittade närmare och såg spår av kredering, det vill säga det vita underlag som finns om en träskulptur har varit bemålad. Det fanns också knappt synbara färgfragment av blått på brädbitens sida. Figuren hade skägg, var iklädd ett höftskynke och bar bojor till både händer och fötter. Han såg uttrycksfullt lidande ut, men var ändå inte riktigt avbildad som en Kristus.
Göteborgs stifts antikvarier kontaktades för ett utlåtande. Hade de sett något liknande i sina inventeringar? Nej inte en så liten figur. Men det skulle kunna vara en av de båda rövarna som korsfästes samtidigt som Kristus, Gestas – den obotfärdige rövaren. Han som fanns på Kristus högra sida. Både ansiktsuttryck och kroppens orientering vänd mot höger, kunde tyda på det.
En konservator vid Statens Historiska Museer kontaktades. Efter jämförelser med andra skulpturer och altaruppsatser i området kring Färgelanda, kom så ett utlåtande. Träskulpturen är tillverkad av furu och sannolikt av en lokalt verksam bildhuggare. Skulpturen har troligen ingått i en tidigare altaruppsats från 1600-talet, med en skulpturgrupp om tre korsfästa – Jesus i mitten, omgiven av de båda rövarna Gestas och Dismas. Numera finns Gestas med i inventarieförteckningen, och frågan är om Dismas och Kristus gömmer sig någonstans i kyrkans vrår.