Det dolda arvet – Martin Luther och Sverige

Utställning på Värmlands Museum, 14 oktober 2017 –  12 februari 2018

 

 

 

Vad har lördagsgodis, försäkringskassans hemsida och skattebetalning med Martin Luther att göra? Med anledning av femhundraårsminnet av reformationens begynnelse år 1517 visar Värmlands Museum den egenproducerade utställningen Det dolda arvet – Martin Luther och Sverige. Utställningen undersöker reformationens betydelse för framväxten av dagens svenska samhälle. Utifrån ett samtida perspektiv följer vi spåren tillbaka till Martin Luthers och 1500-talets tankevärld.

Den protestantiska enhetsstaten kännetecknade Sverige under en lång tid. För Gustav Vasa blev de lutherska lärorna ett verktyg för att ena landet och stärka statsmakten. Med reformationen kom den allmänna läskunnigheten och det gemensamma språket, två grundförutsättningar för framväxten av den sociala välfärdsstaten. Även om upplysningsidéerna och vetenskapen senare bidragit till att göra Sverige till ett av världens mest sekulariserade länder lever många av de lutherska tankarna ännu kvar som ett dolt arv från en förfluten värld.

Läs gärna mer på Värmlands museums hemsida