Foto: Hans Kvarnström

"Vi har inget att frukta utom fruktan själv."

Orden är Franklin D. Roosevelts som han höll när var fjärde amerikan var arbetslös och två miljoner människor var hemlösa.

Den 4 mars 1933 höll Franklin D. Roosevelt sitt invigningstal som president i USA. Det var där och då han myntade den kända frasen: ”Vi har ingenting att frukta, förutom fruktan själv”. När Roosevelt håller sitt tal är var fjärde amerikan arbetslös. Två miljoner är hemlösa. Banker går omkull på löpande band. Fruktan, konstaterar Roosevelt senare i talet, riskerar att förlama och passivisera landet.

Vad Roosevelt insåg är att oro, fruktan och rädsla kan bli ett sjukdomstillstånd. De kan få oss att agera irrationellt. Det gäller såväl individer som kollektiv. I tider som dessa får vi därför påminna oss om profeten Jeremia i Gamla testamentet. Han verkade också i en tid av fruktan, rädsla och oro. Och då förkunnade han Guds budskap till folket:

”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp” (Jeremia 29:11)

Gud tänker gott om oss, och han vill oss väl.

SÖREN DALEVI
biskop i Karlstads stift

Hoppets blåa punkt finns också i begränsningarnas möjligheter

Hans Kvarnström
Hoppets blåa punkt finns också i begränsningarnas möjligheter Foto: Hans Kvarnström