Dalevi Sören

Präst och lektor vid Karlstads universitet

Motivering

Sören är en god luthersk teolog och en mycket duktig pedagog. Han kan tala så att folk förstår. Han är också folklig i god bemärkelse och dessutom värmlänning.