Charlotte Hartwig Lundh

Korta fakta

Charlotte Hartwig Lundh
Charlotte Hartwig-Lundh

Födelseår: 1966
Bostadsort: Glava
Prästvigningsår: 1991
Vigningsstift: Karlstad
Nuvarande jobb: Stiftsadjunkt för församlingsutveckling
Fritidsintressen: Fäktning, vandringar i Glaskogen, familjen, teater/film och resor.

Tre frågor som jag brinner mest för

Svenska kyrkans identitet. Att var kyrka. Det har under många år lagts tonvikt på organisation och ekonomi. Jag önskar en allt större reflektion och tydlighet att vara en levande kyrka. Människor som söker sig till församlingen behöver få möta en miljö där vi talar och delar tro. En modig kyrka i samhällsdebatt och i samverkan med andra goda krafter.

Integration i alla former; mellan flyktingar och svenskar, barn och vuxna, finkultur och trasighet. Att forma mötesplatser där just individer möts. Låta diakonin genomsyra allt i församlingens liv.

Barn och ungas väg in i kyrkan. Ta steget vidare från att samlas i verksamheter. Ta en större del i gudstjänsten, församlingsråd och förtroeneuppdrag!

Detta skulle jag prioritera som biskop

Att skapa god växtkraft i stiftets församlingar där:
- Anställda inspireras och tillåts växa.
- Förtroendevaldas kompetenser och erfarenheter tillvaratas.  
- Ideella rustas och ges större möjligheter och ansvar.

Blicka utåt mot Kyrkans fortsatta engagemang i samhället och se inåt med gudstjänsten som näring och gemenskap.

Att lyckas med rekryteringen, av många duktiga och goda medarbetare.

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Bli en tydligare Kyrka, med en självklar identitet, där evangeliet om Jesus Kristus är kärnan.

En klippa av hopp och kärlek, i en föränderlig och många gånger hotfull värld. Samtidigt finna flexibilitet i både kunskap, prioriteringar och personal, för att möta samhällets snabba förändringar och utmaningar.

I en ekonomisk hårdare framtid kommer de ideella krafterna att bli allt viktigare.

Att vara synlig och närvarande där människor finns, vilken arena det än må vara.

Att svenska kyrkans röst är självklar i både ett sekulariserat och mångreligiöst samhälle.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Mitt favoritprogram på radio/TV: Direktsända sportevenemang

En bok eller film jag rekommenderar: Magnus Malms bok ”Som om Gud inte finns”

Om jag har en helt ledig dag: Lång vandring i Glaskogen

Ladda ner...

Charlotte Hartwig Lund CV