Foto: Ove Nystrand

Kyrkoreservatet Casperstället

Casperstället är ett gammalt torpställe beläget på Laggåsen, som än idag är en av landets största sammanhängande prästlönefastigheter. Laggåsskogen blev lagd under Ekshärads prästgård någon gång under 1600-talet. Det ska ha varit en gåva "från gudsälskande människor", men vem givaren var är oklart, och under trehundra år (!) avlöste tvisterna om ägandet varandra. Egendomen var hela 14 700 tunnland, vilket motsvarar nästan 7 400 hektar, och avkastningen tillfaller numera Övre Älvdals pastorat.

Det är en till största delen mager och vild trakt, men när det var som mest befolkat i slutet av 1800-talet fanns trots allt ett 20-tal torp i området. Ett av dessa var Skärnäsudden, eller Casperstället som det också kallas. Torparstället började byggas 1838 av fd. soldaten Jan Jönsson Rapp. Det övertogs av hans son, den legendariske tjuvjägaren och kolaren Casper Jansson (född 1835 - död 1922), känd i bygden som "Casper vid Storsjön' . Många berättelser om Casper, torparlivet i området och de långdragna äganderättstvisterna finns samlade i boken "Svartrockarnas kamp" från 2011 av Valter Berg. Vill du läsa mer så finns  boken på biblioteket. 

60 växtarter

Växtligheten runt torpet bär spår av historien. Det syns ännu tydligt var torpets odlingsmarker fanns, även om några tegar har försvunnit i samband med Storsjöns reglering. Ängarna har en typisk och ganska artrik flora med bland annat ormrot, kattfot, höstskallra, åkervädd, smällglim, rödblära, midsommarblomster, prästkrage, vårbrodd och timotej. Totalt har vi funnit ca 60 växtarter på och intill ängarna.

 Runt husgrunderna finns fortfarande trädgårdsväxter som akleja, brandlilja och liljekonvalj och kring några gamla vårdträd av lönn och rönn slingrar sig olvon. Sedan början av 2000-talet hålls några av tegarna närmast torplämningen öppna genom årlig slåtter. Husen på torpstället revs 1955. Endast jordkällaren och ett timrat källarförråd finns kvar. Förrådet har renoverats och flyttats en liten bit och används idag som raststuga.

Casperstället är ett kyrkoreservat. Reservatet är 3,5 hektar stort och omfattar de synliga spåren av torpstället och de närmaste omgivningarna. 

Vägbeskrivning till kyrkoreservatet Casperstället

Läs mer i vår folder om Casperstället

Foto: Lantmäteriet