Biskopens kräkla.
Foto: Torgny Lindén

Biskopsval 2016

I augusti 2016 går biskop Esbjörn Hagberg i pension. Då vigs också Karlstads stifts nya biskop. Ett biskopsbyte pågår under en längre tid och omfattar bland annat förslag och nomineringar, nomineringsval och utfrågning, val och utnämning, stavnedläggning och avsked, vigning i Uppsala domkyrkan och välkomnande i Karlstads domkyrka.

Stiftsstyrelsen ansvarar
Enligt Kyrkoordningen är det stiftsstyrelsen som ansvarar för genomförandet av biskopsvalet. Vid sitt junisammanträde fastställde stiftsstyrelsen tidsplan för biskopsvalet. Förberedelserna har också påbörjats genom att stiftsstyrelsen tillsatt en beredningsgrupp som fått i uppdrag att utarbeta en plan för och vara sammanhållande under valprocessen.

Beredningsgrupp håller samman
I beredningsgruppen ingår följande:Inger Axelsson, Birgitta Halvarsson och Benny Ahremark Persson utsedda av stiftsstyrelsen. 
Kathy Blomqvist och Anders Evert utsedda av domkapitlet.
Gunnel Blomgren och Harald Cohén utsedda av prostkollegiet.
Ingela Stålhandske, stiftsjurist.
Torgny Lindén sekreterare.

Öppen process
Vid sitt första möte, i juni, beslutade beredningsgruppen att processen ska transparent och öppen, att alla döpta och boende i stiftet ska få möjlighet att ge förslag och att tid ska ges för presentation av och utfrågning med de kandidater som gått vidare från nomineringsvalet.

Valhandläggare
Stiftsjurist
Ingela Stålhandske
054-17 24 16

Stiftsinformatör/Pressekreterare
Torgny Lindén
054-17 24 15

 

Pressmeddeladen

Biskopsvalet går mot spännande avgörande (2016-04-25)

Karin Johannesson och Sören Dalevi vidare i biskopsvalet erfter spännande sammanräkning (2016-04-19)

Resultatet dröjer (2016-04-19)

Nu väljs biskop i Karlstads stift (2016-04-13)

Hearing i domkyrkan (2016-04-01)

Biskopskandidaterna predikar (2016-02-19)

Åtta kandidater i biskopsvalet (2016-02-12)

Biskopsvalet börjar (2016-02-08)

Öppen förslagslåda i biskopsvalet (2015-11-30)

Alla får föreslå ny biskop i Karlstads stift (2015-09-04)

 

Media om biskopsvalet

Lena Skoting ute ur biskopsvalet med minsta möjliga marginal (P4 Värmland 2016-04-20)

Johannesson och Dalevi vidare i biskopsvalet (P4 Värmland 2016-04-19)

Biskopsvalet vidare till ny valomgång (SVT Värmlandsnytt 2016-04-19)

Tätt i toppen i biskopsvalet (NWT Filipstad 2016-04-19)

Dalevi har chans på biskopsstolen (NWT Kristinehamn 2016-04-19)

Karlstad får ung biskop (VF 2016-04-09)

Biskopsvalet avgörs i en andra valomgång (NWT 2016-04-19)

Biskopskandidater predikar på YouTube (Aftonbladet 2016-04-07)

Biskopskandidaterna predikar på YouTube (Metro 2016-04-07)

Stort intresse för biskopsval i Karlstad (Dagen 2016-04-07)

Hearing i domkyrkan (NWT 2016-04-05)

Hearing med biskopskandidater (NWT 2016-04-04)

Åtta kandidater (NWT 2016-04-01)

Karins tur att provpredika (NWT Filipstad 2016-03-14)

Biskopskandidaterna predikar i domkyrkan (VF 2016-02-24)

Biskopskandidaterna predikar (Filipstads Tidning 2016-02-19)

De fick flest röster (SVT Värmlandsnytt 2016-02-12)

Karin Johannesson vann nomineringsvalet i Karlstad (Dagen 2016-02-12)

Värmländskan som kan bli biskop i Karlstad (NWT 2016-02-12)

Biskopskandidater utses (NWT Kristinehamn 2016-02-08)

Allmänhetens röst gör sig gällande i biskopsval (Dagen 2016-02-03)

18 kandidater föreslås bli biskop (SVT Värmlandsnytt) 2016-02-01) 

Rekordmånga förslag till ny biskop (P4 Värmland 2016-01-23)

Han tackar nej till Karlstads stift (NWT 2016-01-21)

Fyra kvinnor och sex män (NWT 2015-11-12)

Grenholm vill inte bli biskop (NWT 2015-12-11)

Fritt fram att föreslå ny biskop (VF 2015-12-02)

Allmänheten får föreslå vem som blir ny biskop (P4 Värmland 2015-09-04)

Kvinnlig biskop efterträder Esbjörn Hagberg? (NWT 2015-03-02)