Biskopens filmklipp

Här samlar vi filmklipp med biskop Sören Dalevi från bland annat Youtube.

Predikan från mottagningsgudtsjänsten den 4 septemer

Välkommen biskop Sören Dalevi

Hearing under biskopsvalet

Predikan över Jesaja 59:14-17 med Sören Dalevi som biskopskandidat i Karlstads stift 2016