Foto: Øyvind Lund

Biskop Sören om hur Barnens bästa bibel kan användas

I fem filmer berättar biskop Sören engagerat om urval av berättelser, bakgrund och hur de kan tolkas och användas i dag för att förstå vårt kulturarv och hur vi kan använda dem i vårt dagliga liv.