Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads stift Besöksadress: Västra Torggatan 15, 65224 Karlstad Postadress: Box 186, 65105 Karlstad Telefon:+46(54)172400 E-post till Karlstads stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopen

Esbjörn Hagberg har varit biskop i Karlstads stift sedan 2002. Under åren har han visiterat församlingar, vigt präster och diakoner, utbildat och predikat, synts i media och mött stiftsbor i många sammanhang och mycket mycket mer.

"I försoningens tjänst" tog biskop Esbjörn Hagberg som sitt valspråk när han vigdes till biskop i Karlstads stift 2002. Valspråket är hämtar från 2 Kor 5:18.
- Jag ser försoning som det centrala i vad Gud gjort för oss genom Jesus Kristus och det som också är vår kallelse, säger biskop Esbjörn Hagberg. Min önskan är att i min tjänst kunna verka för att att bygga relationer och broar mellan människor, olika traditioner och sammanhang.

Esbjörn Hagberg är född 1950 och prästvigdes 1975 för Västerås stift och har tjänstgjort som komminister i Grängesbergs församling och i Enköpings församling. Han har arbetat som kontraktsadjunkt inom Uppsala stift och då varit kaplan på stiftsgården Breidagård. Vidare har han arbetat som själavårdslärare vid Johannelunds teologiska högskola och Samariterhemmets diakonutbildning. 1998-2002 var han rektor för Johannelunds teologiska högskola. 2002 vigdes Esbjörn Hagberg till biskop i Karlstads stift.

I försoningens tjänst

Biskop Esbjörns vapen

Till vänster är Karlstads stifts vapen, kristi segerfana. Till höger är det personliga vapnet. Detta knyter an till engagemanget för kyrkans pastorala och själavårdande uppgift. Stolan påminner om Kristi ok. Matt 11:29. "Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta." Stolan är blå, botens färg. Genom förlåtelsen lever vi i försoning med Gud och varandra. Stolan blir som symbol för Kristi ok också en påminnelse om allas kallelse att, i Jesu efterföljd, bära varandras bördor.
Blomman Veronica är ett bildtecken på andlig mognad och växt. Veronica hör ihop med ordleken "vera unica medicina", dvs Kristus är den sanna läkedomen. Han är den gode läkaren som räddar från det onda. Genom Jesus kan människan växa i tro och inre mognad. Blomman symboliserar också den Andens frukt som är ödmjukhet. När vi tar emot varandra i ödmjukhet öppnas för möjligheten att leva i försoning.

Allt är sårbart. Inget i livet är bestående, men så är det att leva.

Herdabrev

Att mycket i kyrkan dör ger hopp för framtiden. Kyrkans möjligheter ligger i förlusten av makt och tolkningsföreträde samt den sekularisering som fått glömskans roll. Om bl.a. detta skriver Biskop Esbjörn Hagberg i sitt herdabrev till människor i Karlstads stift.

Varje biskop skriver under sin ämbetstid ett herdabrev. Biskop Esbjörn Hagberg har valt att göra det på ett särskilt personligt sätt genom att han dela med sig av anteckningar han gjort när han har haft det svårt, då livet har ifrågasatts. Med dessa tankar som utgångspunkt reflekterar han över hur det är att vara människa, kristen och kyrka i den tid som nu är.

– Allt är sårbart. Inget i livet är bestående, men så är det att leva. Allt ifrågasätts och förändras. Vi blir ofta tvungna att ompröva. Det gäller både våra personliga liv och livet i en organisation av kyrkans karaktär. Då måste vi tillsammans hitta vägen framåt.

Boken består av 22 kapitel som belyser frågan om försoning i olika perspektiv: Förlåtelse, ondska, vrede, nåd, det provisoriska livet. Kapitlen avslutas också med en personlig berättelse.

– Jag vill med den här boken stå i dialog med människor. Detta är tiden för självrannsakan och försoning oss människor emellan, även inom kyrkan. Det innebär att vi måste diskutera dessa frågor. Och jag vill gärna bli motsagd.
Boken är utkommen på Libris förlag, men tyvärr slutsåld.

Biskop Esbjörn predikar för unga och gamla i Högsäters kyrka.
Biskop Esbjörn predikar för unga och gamla i Högsäters kyrka i Dalsland. Bild: Torgny Lindén

Vad gör en biskop?

I varje stift skall det enligt "Lagen om Svenska kyrkan" finnas en biskop. Biskopen fungerar som stiftets andlige och administrative ledare samt prästernas och diakonernas själasörjare.

Biskopen beslutar om präst- och diakonvigning. Detta beslut kan inte överklagas. Ingen annan än biskop kan förrätta präst- och diakonvigningar.