En gammal nyckel ligger på en uppslagen bibel.
Foto: Sven-Erik Falk /Ikon

Besvärliga texter – en djupdykning i Bibeltolkningens bakgator

Under våren 2024 fortsätter en samtalsserie om bibeltolkning och bibeltillämpning.

Om seminarierna

För vem?

Präster, teologer och alla som vill veta mer

Plats

Karlstads stiftskansli, residenstorget 1, Karlstad

Kostnad

Seminarierna kostar ingenting

Välkomna, präster, teologer och alla som vill veta mer, till fristående tillfällen då vi stillar vår längtan efter att få veta mer och kanske få en nyckel till bibelns olika lager av insikt i olika tider.

Under våren fortsätter en samtalsserie om bibeltolkning och bibeltillämpning. Vi studerar då de frågor som har diskuterats särskilt mycket under de senaste århundradena i kristna sammanhang: Under artonhundratalet var synen på slaveriet en av de mest splittrande frågorna, under nittonhundratalet avslöjades hur omfattande antisemitismen har varit och fortfarande är i den kristna delen av världen och under tjugohundratalet pågår samtal i nära nog alla kristna samfund om sexualitet och samlevnad. Den avslutande gången sammanfattar vi vårens sammankomster och samtalar om hur vi tar ansvar för den egna bibeltolkningen. 

Tillfällen och upplägg

Alla tillfällen är fristående men du anmäler dig till alla tillfällen op en gång. Inför varje seminarium får du en fråga om du kommer att delta. 

  • 21 februari: ”Här är varken jude eller grek” – om den judiska trons betydelse för kristna
  • 13 mars: ”Här är varken slav eller fri” – om kristnas syn på slaveri
  • 25 april: ”Här är varken man eller kvinna” – om synen på relationer och samlevnad
  • 15 maj: Du, jag och de andra – ”Ska jag ta vara på min bror?”

Upplägget ser likadant ut varje gång:

  • Kl. 9.00 kaffe och smörgås
  • Kl. 9.30 start
  • Frukt och godis under förmiddagen
  • Kl. 13.00 slut

Anmälan till besvärliga texter – en djupdykning i Bibeltolkningens bakgator

Du kan anmäla dig till alla tillfällena på en gång –men inför varje gång sänds en fråga ut inför fika planering. Där kan man då svara om man inte kommer. Vill du vara med digitalt? Då kan du bara kryssa i rutan i anmälningsformuläret. Vi vill dock bara säga att det är svårare att interagera då det blir ett hybridmöte. Men själva föreläsningen går det alldeles utmärkt att ta del av.

Till anmälan

Relaterat innehåll

Utbildningar och arrangemang

Här hittar du utbildningar och andra arrangemang för dig som är förtroendevald, ideellt engagerad eller allmänt intresserad av Svenska kyrkan i Karlstads stift.