Foto: Marcus-Gunnar Pettersson

Babbel i Babel

Det hebreiska ordet balal betyder förvirring. En klassisk text om mänsklig hybris och hebreiska ordlekar inspirerar en översättares vardag.

Babels torn tillhör en av Bibelns klassiska texter. Mesopotamien var en dåtida stormakt, och dess förmåga att bygga torn av tegel (så kallade ziggurat) sågs som en av den antika teknologins underverk. I gamla inskriptioner från Mesopotamien finner man uttryck för hur man själv såg på sina torn: ”De når hela vägen upp till himlen”. Berättelsen om Babels torn handlar om mänsklig hybris, om att framhäva sig själv och sin egen storhet. I Barnens Bästa Bibel ser jag till att anspela på nutida motsvarigheter till det beteendet. 

Babel är för övrigt en ordlek på det hebreiska ordet balal, som finns i texten och som betyder ”förvirring”. För det är ju just förvirrat det blir – ett himla babbel i Babel.