Foto: Olle Hallström

Att lära sig förstå andra. Och sig själv.

"Jag tycker man ska passa på när man får tillfälle, vi lär oss en hel del men det bästa är den gemenskap vi har fått och att vi lärt känna varandra." Nej, det är inte på grund av sin kristna tro som Daniel Modén i Hagfors går i konfirmandgrupp under ett år och detsamma gäller de flesta av hans kamrater. "Nej, men det är intressant att se hur det går till i kyrkan och få reda på varför man gör som man gör", säger Ellen Källberg.

Konfirmander

Unga tankar

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.