Foto: Marcus-Gunnar Pettersson

Att göra det förflutna närvarande

Vad spelar det för roll om Jesus föddes för 2000 år sedan, om det inte spelar någon roll i våra egna liv? Det är en tankegång som varit vägledande i arbetet med Barnes bästa bibel.

Den danske teologen Sören Kierkegaard konstaterade en gång: ”Ty vad är väl det förflutna värt, om det inte kan bli något närvarande?”. Alltså: vad spelar det för roll om Jesus föddes för 2000 år sedan, om det inte spelar någon roll i våra egna liv? För mig har Kierkegaards ord, och min tolkning av dom, varit vägledande i arbetet med Barnens Bästa Bibel. Därför uppmuntrade jag Marcus Gunnar att blanda nutid med medeltid med antik dåtid i bilderna. För många av de teman som finns i Bibeln är i högsta grad levande inte bara i historien, utan också idag, och det är viktigt att vi hjälper barn att se det. Flykt och exil – som är ett återkommande tema i Bibeln – är t.ex. något som barn känner till även idag. På så sätt blir Bibeln existentiellt relevant för barn idag. Och den har dessutom ett budskap om hopp, till skillnad från så många andra berättelser i vår samtid. För att säga det med Astrid Lindgren: ”Barn måste få veta att livet också rymmer både sorg och ondska och nöd, att livet inte bara är ett litet glättigt ställe”.