Foto: Förskolan Änglagård

Andra tanken om vänlighet

”Vill du dela ett äpple med mig?”

Inför Vänliga veckan bad jag Änglagårdens förskola i Karlstad om hjälp. Hur ser barnen på vänlighet och att vara snäll? En sak som återkom i samtalen var att dela med sig. ”Om jag har ett äpple, vill du dela det med mig?” som det sägs i sången. Att dela med sig är något djupt mänskligt. Det är inte för inte som en delad måltid är vårt mest självklara sätt att umgås, och i kyrkans värld är det delade brödet och kalken en måltid där tiden och evigheten möts. I tider av pandemi och restriktioner har det blivit svårare att dela med sig, men visst går det? En utmaning för dagen kan vara att hitta ett sätt där du kan dela med dig på ett coronasäkert sätt. Kanske kan du dela ett kärt minne på sociala medier? Eller dela med dig genom att skänka till välgörande ändamål?