Andlig vägledning i ignatiansk anda

Välkommen på en dag om andlig vägledning med workshop och samtal. Cecilia Wadstein, präst, författare och utbildare i själavård och andlig vägledning leder en dag som är tänkt som en introduktion för dig som är nyfiken på andlig vägledning.

Inom ignatianskt inspirerad andlighet är följeslagaren en vän som bistår dig i ditt sökande efter Gud, som hjälper dig ana heligheten i det vanliga och lyssna efter Guds tilltal i ditt liv. Samtalet börjar som alla andra samtal, nämligen där du själv befinner dig. 

Det är din gudsrelation som står i fokus. Följeslagarens uppgift är att stödja dig på din pilgrimsvandring med Gud.  Följeslagaren styr inte och har inte något facit. 

Den andliga vägledningen kan därför lika gärna kallas för ”andens vägledning”. Tillsammans hjälps ni åt med att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som händer. Genom bön, tystnad och bibelläsning söker du perspektiv och vägledning, som du sedan kan dela med din följeslagare.

Under dagen varvas föreläsning, med samtal och övningar.  Tid för fika, lunch och rast.

Om dagen

Dagen riktar sig till alla intresserade, anställda, förtroendevalda, ideella. Max 25 personer. Kursdagen är gratis för dig. Självkostnadspris lunch och fika.

  • Tid: Lördagen 13 maj 2023 kl. 10–16
  • Plats: Alsters församlingshem vid Alsters kyrka, Karlstad

Anmälan till Andlig vägledning i ignatiansk anda, att tala vänskapligt om gudomliga ting

Vi behöver din anmälan senast 29 april 2023.

Anmäl dig här

Relaterat innehåll

Utbildningar och arrangemang

Här hittar du utbildningar och andra arrangemang för dig som är förtroendevald, ideellt engagerad eller allmänt intresserad i Karlstads stift.