Andlig vägledning i ignatiansk anda

Välkommen på en dag om andlig vägledning med workshop och samtal i Vikenkyrkan.

Om eventet

Vem riktar det sig till?

Alla intresserade, anställda och förtroendevalda i församlingar och ideellt engagerade. Max antal 25 personer.

Datum och tid

Lördag 14 maj 2022 kl. 10 – 16

Plats

Vikenkyrkan i Karlstad

 
Kontaktperson

Åse Lindberg
E-post: ase.lindberg@svenskakyrkan.se
Telefon: 054 17 24 11

Övrigt

Kursdagen är gratis. Mat och fika kan köpas till för cirka 100 kronor.
Anmäl görs via länken längst ner på sidan. 

Cecilia Wadstein, präst, författare och utbildare i själavård och andlig vägledning leder en dag som är tänkt som en introduktion för dig som är nyfiken på andlig vägledning.

Under dagen varvas föreläsning, med samtal och övningar. Det kommer även finnas tid för fika, lunch och rast. 

Ingatiskt inspirerad andlighet

Inom ignatianskt inspirerad andlighet är följeslagaren en vän som bistår dig i ditt sökande efter Gud, som hjälper dig ana heligheten i det vanliga och lyssna efter Guds tilltal i ditt liv. 

Samtalet börjar som alla andra samtal, nämligen där du själv befinner dig. Det är din gudsrelation som står i fokus. Följeslagarens uppgift är att stödja dig på din pilgrimsvandring med Gud. Följeslagaren styr inte och har inte något facit.

Den andliga vägledningen kan därför lika gärna kallas för andens vägledning. Tillsammans hjälps ni åt med att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som händer.

Genom bön, tystnad och bibelläsning söker du perspektiv och vägledning, som du sedan kan dela med din följeslagare.

Anmälan till Andlig vägledning i ignatiansk anda

Anmäld dig till Andlig vägledning i ignatiansk anda – att tala vänskapligt om gudomliga ting. Vi behöver din anmälan senast 29 april.

Anmäl dig