8 juni: Samtal som verktyg

En inspirationsdag med Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR och författare till boken Samarbetskontraktet. Ett tillfälle till samtal om samarbetet mellan ordförande och kyrkoherde i frågor om styrning, ledning och samarbete.

Samspel mellan styrning och ledning 

Kyrkorådet med ordförande och kyrkoherden har en viktig funktion för att ge förutsättningar för församlingsutveckling i pastorat och församling. Man har ett gemensamt uppdrag men olika funktioner och rollen där ett gott samspel mellan styrning och ledning är en förutsättning för ett välfungerande församlingsarbete. 

Tillsammans med de kyrkoherdar som deltar i programmet och respektive kyrkorådsordförande kommer vi att mötas för att arbeta med frågor som rör styrning och ledning i församling/pastorat. 

Det kommer att ske dels i form av korta föreläsningar, fallbeskrivningar och arbete i mindre grupper. 

Anmälningslänk kommer!