Foto: Linda Mickelsson

29 juni - veckans bibelord

”Jag vet väl vilka tankar jag har med er, säger Herren: välgång inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” Jer 29:11