Foto: Jocke Lagercrantz

170 mil för klimatet

– Att vara kristen är att vara i rörelse på flera olika sätt och att gå med i pilgrimsvandringen för framtiden ”Pilgrim’s Walk for Future”, är ett viktigt uttryck för min kristna tro. Det säger prästen Hans Kvarnström som i sommar, tillsammans med flera andra, ger sig ut på en 170 mil lång pilgrimsvandring mot Glasgow. Målet är att vara framme då årets klimatmöte, COP26 hålls där 1-12 november.

– Även om den viktigaste vandringen är vardagsvandringen, är det också helande att gå för något speciellt. Och ska jag gå för något speciellt så är det för klimatet! Gud visar sig överallt i skapelsen och finns med i allt. Därför är det självklart för mig som kristen att engagera mig för ett bättre liv för alla varelser på planeten.

Vandringen startar vid pilgrimscentrum i Vadstena den 18 juli och leds av diakon och författare Annika Spalde. Deltagarna kommer att gå genom Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna och ta båt över engelska kanalen. Längs vägen ansluter en polsk-tysk vandringsgrupp och förmodligen också pilgrimer från Paris.

Syftet är att sätta klimatet främst på agendan. Kraven är att säkerställa klimaträttvisa, hålla den globala klimatuppvärmningen under 1,5 grader, följa Parisavtalet och lyssna till vetenskapen på området. Förhoppningen är att väcka opinion och ge tid för reflektion kring egna steg för klimaträttvisa och håll­barhet.

– Jag tror på symbolhandlingarnas kraft. Vi behöver hjälpas åt att försöka vara den förändring vi längtar efter och sätta den ena foten framför den andra tills vi kommer fram, säger Hans och fortsätter:

– Jesus säger ju: ”Jag är vägen, sanningen och livet”. Och på den Vägen är det! I förundran går vi Vägen tills vi inser att vi också är vägar, sanningar och liv på väg mot samma mål i samma stora berättelse.  

Foto: Jocke Lagercrantz

Alla som vill får vara med på vandringen, oavsett livsåskådning, politisk och religiös tillhörighet. Man kan delta en enda dag, en vecka, flera veckor eller hela tiden. Det kommer också att ordnas fler lokala Pilgrim’s Walk for Future för den som inte har möjlighet att följa med på den längre vandringen.

I Karlstads stift arbetar stiftspedagog Ann-Marie Allvar Nordström och klimatpedagog Emil Karlsson med att väcka uppmärksamhet kring vandringen som är ett tydligt uttryck för hur högt Svenska kyrkan sätter klimat och hållbarhetsfrågor.

– Vandringens svenska del ingår i Svenska kyrkans projekt Färdplan för klimatet, en färdplan som säger att kyrkan ska vara klimatneutral senast 2030, berättar de och understryker att möjligheterna att klimatvandra inte alls begränsas av geografi.

– Det spelar ingen roll om den huvudsakliga vandringsleden från Vadstena till Glasgow ligger i din närmiljö eller inte. Alla är nämligen mer än välkomna att skapa en egen Pilgrim’s Walk for Future och vi bjuder in företag, individer, föreningsliv, organisationer, trossamfund och offent­liga aktörer som vill bidra på olika sätt!

Text: Cecilia Hardestam

Foto: Jocke Lagercrantz

 

 

Färden går från Vadstena till Glasgow. Se mer på walkforfuture.se där du bland annat kan följa vandringsledaren Annika Spaldes blogg.

Vill du göra en egen Pilgrim's Walk for Future?

Det är enkelt att skapa en egen lokal Pilgrim's Walk for Future i din stad, med ditt kompisgäng, din familj eller församling. Oavsett storlek och längd är din Walk for Future ett sätt för dig att sätta igång din personliga resa mot ett hållbarare liv. Samtidigt hjälper du till så att budskapet når ut.
Läs mer på: walkforfuture.se/skapa-en-egen-vandring

Kontakta:
Klimatpedagog Emil Karlsson, tel 054-17 24 32, emil.karlsson2@svenskakyrkan.se
eller
Stiftspedagog Ann-Marie Allvar Nordström, tel 054-17 24 29, ami.nordstrom@svenskakyrkan.se 

Lokala pilgrimsvandringar

Här presenterar vi ett axplock av sommarens vandringar:

Melleruds och Steneby pastorat samt Åmåls församling

 • 4/9 9.00 Vandring utmed Pilgrimsleden i Dalsland.
  Tema: Frälsarkransen. Start i Upperud, dagsetappen slutar vid Högelund i Tisselskog. Längd ca 16 km.
 • 5/9 9.00 Fortsatt vandring från Högelund till Edsleskogs kyrka. Längd ca 20 km.

  Du kan välja att delta en enskild dag eller båda.
  Info och anm: Martin Niklasson, 072-200 62 10 martin.niklasson@svenskakyrkan.se 
  Eva Torger Malvila, 072-550 39 22 eva.malvila@svenskakyrkan.se 

 Pilgrimsleden Västra Värmland

 • 14/8 9.00 Vandring till Kila kyrka, 11 km. Start vid Källås.
 • 15/8 9.00 Vandring till Säffle, 12 km. Samling vid Södra Ed (parkeringsfickan).
 • 21/8 9.00 Vandring till Glava kyrka, ca 7 km. Start vid Gladisvall (Hillringsberg).
 • 22/8 11.00 Vandring till Älgå kyrka, 15 km. Start med gudstjänst i Glava kyrka.
 • 28/8 9.15 Vandring till Skillingmarkskyrka, ca 18 km. Start vid Vadjungens badplats (Koppom).
 • 29/8 11.00 Vandring till Klevane kyrkplats, 6 km, pilgrimsmässa kl 14.00. Start vid Skillingmarks kyrka.

  Info och anm:
  Säffledelen 12/8: Lars Johansson, 0533- 69 13 43 knitt.johansson@svenskakyrkan.se
  Arvikadelen 19/8: Monica Fryxelius, 070-594 02 13 monica@fryxelius.nu 
  Edadelen 26/8: Anna Fredricksson, 0571-133 12 anna.fredricksson@svenskakyrkan.se 
  Övrig information om pilgrimsleden, boende m.m. se svenskakyrkan.se/arvika

Hagfors pastorat

 • 31/7 12.00 Vandring på temat ”Livets pärlor” kring Gustav Adolfs kyrka och sjön Deglunden, 4 km. Samling vid Gustav Adolfs kyrka. Avslutning med andakt i kyrkan kl 14.00.
 • 12/9 14.00 Vandring med upplevelser i St Olofs fotspår, 4 km. Samling vid Norra Råda kyrka. Avslutning med pilgrimsgudstjänst i kyrkan kl 16.00.

  Info: Åsa Bergsten 0563-54 16 80, Ulrica Fransson 0563-54 05 34 eller expedition 0563-54 05 30.

Kristinehamns pastorat

 • 19/6 och 13/8 11.00 Familjevänlig pilgrimsvandring i samarbete med friluftsfrämjandet. Samling vid vattentornet på Björkvallen i Kristinehamn.
 • 22/8 15.00 Pilgrimsvandring i Rudskoga, samling Betania.
 • 4/9 10.00 Pilgrimsvandring på Prästöleden (följ vägen till Visnums-Kils kyrka, därifrån skyltat mot “Naturreservat Linsön-Prästön”)

  Info: sven.jebsen@svenskakyrkan.se