16 februari: Utbildning i vardagsstress och hälsa

I denna utbildning får du ta del av författaren till boken vardagsstress och hälsas mångåriga erfarenhet av stressforskning.

Att stress påverkar vår hälsa vet vi. I sin bok pekar han på vikten av att uppmärksamma och hantera vardagsstress som ett sätt att förebygga allvarliga sjukdomar. Han visar på att det finns stora möjligheter att relativt enkelt förbättra sina strategier för att hantera irritationsmoment och bryta negativa mönster.

Dagen innehåller nedanstående tre teman, där föreläsningar och kortare gruppdiskussioner varvas:

  • Vardagsstress, traumatisk stress och hälsa
  • Betydelsen av individuella förhållanden
  • Betydelsen av organisatoriska förhållanden och särskilt ledarskap

Om utbildningen

Tid: torsdag 16 februari kl. 9:30 – 16:00. Kaffe serveras kl 9:00. 

Plats: Karolinen konferens i Karlstad, lokal Albatrossen

Kost: För- och eftermiddagsfika ingår i kursen. Deltagaren ordnar lunch själv. Restaurang finns i byggnaden.

Utbildare

Gerry Larsson är leg psykolog och professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan. Han är också adjungerad professor i stresspsykologi vid Högskolen i Innlandet, Elverum, Norge, och är anknuten som professor vid Karolinska Institutet. Gerry forskar, undervisar och handleder inom områdena stress, ledarskap, vårdkvalitet och hälsa.

Anmäld dig till utbildning i vardagstress och hälsa 16 februari

Kursen är kostnadsfri, för- och eftermiddagsfika ingår. Observera att deltagaren ordnar lunch själv. Restaurang finns i byggnaden. Vi behöver din anmälan senast 6 februari.

Anmäl dig