14 kyrkor eller en?

Ett fastighetsregister för alla församlingars byggnader ska vara klart den 1 januari, det bestämde kyrkomötet för några år sedan. Att ha rätt lokaler och lagom kostnader har blivit en mycket viktig fråga i Svenska kyrkan.

Församlingarna i Karlstads stift äger 973 byggnationer: kyrkor, hus, murar, klockstaplar, jordkällare med mera. Med hjälp av stiftskansliet har nu för­samlingarna genom den nya registret bra koll på vad de rår om. De som har mest att sköta är:

• Säffle pastorat med ansvar för 13 kyrkor och ett kapell bland sina 80 byggnader.

• Arvika pastorat med 10 kyrkor, 2 kapell och totalt 65 byggnader att sköta om.

•Stiftsstaden Karlstad med 12 kyrkor och totalt 58 byggnader.

Tre av stiftets pastorat har bara en kyrka vardera:

• Frändefors med 6 byggnader att vårda.

• Lysvik med 7 byggnader att underhålla.

• Grava med 9 byggnader att ta hand om.

I Hammarö pastorat med två ganska små kyrkor och 12 000 medlemmar blir årskostnaden för underhåll av kyrkorna långt under 100 kronor per medlem. I Högsäters pastorat med 2 000 medlemmar och fem kyrkor, bland annat den mäktiga ”Domkyrkan på Dal” blir årskostnaden för kyrkounderhållet närmare 1 200 kronor per medlem. Även om kyrkan har ett utjämningssystem som gynnar de mindre församlingarna blir kostnaderna för att hålla kyrkor och andra lokaler på många håll väldigt kännbara.

Nu ska församlingarna upprätta underhålls- och lokalförsörjningsplaner. Det gäller att ha de lokaler som framtidens verksamhet inom församling­arna be­höver! Många kyrkor och församlingshem, som en gång låg perfekt till och fungerade bra känns nu ocentrala eller olämpliga.

Traditionella kyrkorum är bra för gudstjänster, men i dag är kyrkan så mycket mer. Kanske behövs i fram­tiden helt andra typer av lokaler än dagens?

Förr fanns som exempel en prästgård i varje församling. Ursprungligen var prästgården med jordbruksmark grunden i prästernas försörjning och en församling fick vanligen inte bildas om inte någon skänkt mark och hus till en prästgård.

Eftersom många församlingar på landsbygden slagits ihop när befolkning och medlemsantal minskat har de flesta prästgårdar sålts av. Dessutom vill dagens präster och deras familjer välja bostad själva.

I dag äger de numera 85 församlingarna i vårt stift totalt bara 14 prästgårdar.

Färre kyrkor

Antalet kyrkor i stiftet minskar. Långsamt. Någon ny kyrka har inte tillkommit sedan 1993 när Rudskyrkan i Karlstad invigdes. I år såldes Edane kapell öster om Arvika och Nygårdskyrkan i Åmål ska byta skepnad till begravningskapell utan de kristna sym­bolerna.

Säffle pastorat förbereder i sin tur Millesviks kyrka för att kunna ge den till Svenska kyrkans nationella nivå, medan Huggenäs kyrka skänks till en ideell förening.

I Karlstads pastorat har kyrkofullmäktige nyss beslutat att stadsdelskyrkorna på Rud och Herrhagen ska avvecklas inom något år.

I dag finns 171 kyrkor i stiftet. Av dem är 152 ”k-märkta” för att både exteriör och interiör ska bevaras. Ska något ändras krävs tillstånd från Länsstyrelsen. De flesta ligger också i anslutning till begravningsplatser, vilket gör det nästan omöjligt att sälja dem.

Staten skjuter till pengar till underhållet av kyrkoantikvariskt värdefulla kyrkor. 18 miljoner kronor för 2019 räcker till ungefär en fjärdedel av stiftets kyrkounderhåll.

– Kyrkorna är i och för sig i bättre skick än de varit, men vi får kanske sänka ambitionerna i framtiden, säger stiftsingenjör Eva Hedenskog. Det ser inte så ljust ut om vi inte får mer pengar från staten.

Kyrkliga bin?

Sockengränserna var länge viktiga för människorna i Sverige. De styrde var en betalade sitt tionde (= skatt), döptes och begravdes. Nu vet många inte ens vilken församling de tillhör. Men för bin gäller fortfarande församlingsgränserna. Biodlare måste nämligen registrera i vilken församling bina bor.

Kyrkstallar och gapskjul

Vid Töftedals kyrka nära Dals-Ed, Bro kyrka utanför Säffle, vid Töcksmarks kyrka inte så långt från Årjäng och i Ekshärad norr om Hagfors finns det bevarade kyrkstallar, där kyrkobesökarna förr kunde ställa in sina hästar medan de gick i kyrkan.

I Ekshärad finns också stiftets enda gapskjul, jo, det är registrerat så enligt lokalt språkbruk. De flesta av oss kanske skulle kalla det för carport.

Kyrkogårdsgränser…

...markeras väldigt ofta av stenmurar. I Karlstads stift finns ungefär 150 stenmurar som tillsammans är cirka fem mil långa kring kyrkor och kyrkogårdar. Bland de mäktigare är muren runt Fryksände kyrka i Torsby.

Fastigheter och kulturarv

Karlstads stifts kyrkor, kapell och kyrkogårdar är ett mycket viktigt kulturarv. Här har vi samlat information och nyheter som handlar om våra kyrkobyggnader, antikvarisk ersättning och kulturmiljövård.