Foto: Adobe

Vintervärmes värdegrund

Gemensamma principer för projektet Vintervärme

 Kyrkornas nätverk för socialt arbete i Karlstad driver projektet Vintervärme.  Vintervärme ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan.

Värdegrunden vilar på fyra grundprinciper:

ALLAS LIKA VÄRDE

 • Alla människor har lika värde.
 • Alla ska bli behandlade med respekt oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vintervärme har nolltolerans mot sexuella trakasserier, diskriminering, våld, rasism och andra former av kränkningar. Om något sådant sker kommer vi att arbeta aktivt med frågorna och ta till långtgående åtgärder som exempelvis personliga samtal, utredning, uteslutning, polisanmälan och andra verktyg för att säkerställa att den principen efterlevs.

GEMENSKAP

 • Trygghet och kamratskap.
 • Arbetsglädje och att ha roligt tillsammans.
 • Människor ska kunna känna en tillhörighet med varandra.
 • Vi eftersträvar en familjär gemenskap med stor respekt till att människor vill olika.

Detta gäller oavsett om du är volontär, besökare eller annat och med hänsyn till vilket tillstånd besökaren är i. Hänsyn behöver exempelvis tas till om besökaren är drogpåverkad, lider av psykisk ohälsa eller något annat.

TILLIT

Vi kallar medvetet människor som kommer till Vintervärme och söker hjälp för besökare.

 • Besökare och volontärer behöver kunna känna tillit till varandra.
 • Volontärer behöver känna tillit till andra volontärer.
 • Volontärer behöver kunna känna tillit till det kyrkliga nätverket som driver Vintervärme.

Vintervärme litar på våra volontärers förmåga och att de alltid jobbar utifrån värdegrunden.

KUNSKAPANDE

Följande begrepp är viktiga för Vintervärme:

Empowerment

(betyder ungefär egenmakt och att finna styrka och självständighet nog för att påverka resultaten i våra liv)

Learning by doing

(lära genom att göra)


Vi vill medverka till att individer:

 • utvecklats som volontärer och som människor.
 • finner bättre självkänsla och uppmuntrar till positiv förändring
 • tar tillvara människors olikheter och olika färdigheter.
 • försöker värdesätta och lyssna in varandra med respekt, nyfikenhet och ett öppet sinne.
 • utvecklas tillsammans.

Detta ska medverka till att det kyrkliga sociala nätverket utvecklas och ökar sin förmåga att skapa social nytta tillsammans.

Regler för besökare

Öppettider: vardagar och helgdagar 21.00-08.00

 • Vintervärmes besökare/boende har 12 platser.
 • Besökarna kommer till lokalen mellan 21.00‐22.00 och sedan stängs dörren.
 • Man kan inte reservera plats från natt till natt utan det är först till kvarn som gäller.
 • Dryck och smörgås serveras.
 • Man ska visa respekt för den personal (volontärer) som finns på nattcaféet.
 • Vid dåligt beteende åker man ut.
 • Rökning sker ihop med personal.
 • Inga droger eller egen mat fås tas med in eller intas inne på boendet.
 • Vintervärme ansvarar inte för personliga ägodelar och förvarar heller inte personliga ägodelar.
 • En timme innan nattcaféet stänger plockar man ihop sina saker och hjälper till att städa. Frukost får man förse sig/serveras på boendet innan man går.