Foto: Sandra Albertus

Via sacra – den heliga vägen

Resan inåt som startar utanför Domkyrkan

Via sacra – den heliga vägen

Via sacra var huvudgatan i antikens Rom. En gata som användes främst för processioner. I våra kyrkor har vi en mittgång, en via sacra, som leder från väster till altaret i öster.

Solen går upp i öster och inom kristendomen tänker man sig att Kristi återkomst ska ske i öster. I Domkyrkan finns en soluppgång med texten Jahve på hebreiska ovanför högaltaret.

Via sacra, den heliga vägen, kan vara en väg att vandra inåt och reflektera över livet. En inre resa. Vid Domkyrkan startar via sacra utanför själva kyrkan.

I stenläggningen från 1916 finns symboler som börjar vid trappan vid Västra kyrkogatan och leder ända fram till Domkyrkans port.

 

Den första symbolen är ett grekiskt kors, där korsarmarna är lika långa. Ett kors som finns ibland annat Greklands och Schweiz flaggor.

Andra symboler är en dopfunt, ett lamm och treenigheten. Närmast kyrkporten finns årtalet 1916, det år då stenläggningen skapades.

På Palmsöndagen, inleds stilla veckan. Det var inte stilla när Jesus red in på en åsna i Jerusalem. Han hyllades som en kung och runt om i världen firas det ännu med palmsöndagsprocessioner.

Under de tre vardagarna i veckans början är det mer stilla när dramat om de sista dagarna i Jesu berättas genom passionsandakter.

Följ med Domkyrkan på en resa genom stilla veckan. Börja gärna din egen vandring vid stenläggningen utanför kyrkan.